دبیرخانه هیأت عالی گزینش

قوانین، مقررات و بخشنامه ها


تاریخ انتشار : ﺳﻪشنبه 28 شهریور 1396 - 10:09

 

                      بسمه تعالی                             

   


سازمان امور اداری و استخدامی کشور         3/3/1375

   
     قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/2/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4948 _ ق مورخ 30/2/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

                                                                        اکبر هاشمی رفسنجانی

                                                                         رئیس جمهور

 

      
     
     رونوشت بانضمام تصویر قانون به :

    
    دفتر مقام معظم رهبری _ کلیه زارتخانه ها ، سازمانها ، موسسا ت دولتی استانداریهای سراسرکشور شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی _ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران _ سازمان صنایع ملی ایران _ جمعیت هلال احمر _ شهرداریها _ سازمان تأمین اجتماعی _ دفتررئیس جمهور _ دفتر ریاست قوه قضائیه _ دفتر معاون اول رئیس جمهور _ دیوان محاسبات _ اداره قوانین مجلس شورای اسلامی _ دفتر هیأت دولت _ اداره کل حقوقی _ اداره کل قوانین و مقررات کشور _ اداره کل امور مجلس _ دبیرخانه مجعمع تشخیص مصلحت نظام _ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( جهت درج درروزنامه ) ابلاغ می شود .بسمه تعالی

4948 _ ق 

30/2/1375

    حضرت حجت السلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    
    طرح تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش وپرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی که دو فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 4/2/1375 تصویب شده بود ، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 5/2/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.

                                                                    علی اکبرناطق نوری

     رئیس مجلس شورای اسلامی

 

 

 

بسمه تعالی

   

   قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش وپرورش به کارکنانسایر
   وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی   

   
    ماده واحده _
بمنظور اجرای کامل فرمان حضرت امام (ره ) واعمال سیاست واحد در گزینشهای سراسر کشور ، امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن در کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات وشرکتهای دولتی ، شرکتهای ملی نفت وگاز و پتروشیمی ، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران ، سازمان صنایع ملی ایران ، جمعیت هلال احمر، شهرداریها ، سازمان تأمین اجتماعی ، بانکها ، موسسات وشرکتهای دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و شرکتهائی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود و همچنین گزینش کارکنانی که به دستگاههای مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مامور یا منتقل گردند و نهادهادی انقلاب اسلامی تابع احکام مقرر در قانون مذکر خواهند بود .

    تبصره1_ داوطلبان ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیر وابسته به دستگاههای مذکور در فوق ، قضات و اعضاء هیأتهای علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی ، پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( اعم از کادر نظامی و غیر نظامی ارتش ، سپاه و نیروهای انتظامی ) تابع احکام مربط به خود خواهند بود.

    تبصره2_ در هر مورد که برای وزیر یا وزارت آموزش و پرورش در قانون یاد شده حکمی پیش بینی شده است در دستگاههای مذکور حسب مورد بالاترین مقام دستگاه ذیربط عهده دار وظایف مقرر خواهد بود.

    تبصره3_ حکم تبصره 2 ماده 12 قانون گزینش معلمان وکارکنان آموزش پرورش در مورد استفاده از امکانات شامل کلیه دستگاههای مشمول ماده واحده خواهد بود در صورتیکه بعضی از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت فاقد واحدگزینشی باشند از نیروها و امکانات موجود مربوط به گزینش دستگاه متبوع خود استفاده خواهندکرد.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/2/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

                                            علی اکبر ناطق نوری

 رئیس مجلس شورای اسلامی

 بسمه تعالی

  

     نهادریاست جمهوری

7936

4/7/1374

    قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/6/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4265 _ ق مورخ 28/6/1374 واصل شده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .

 

اکبر هاشمی رفسنجانی

                                                            رئیس جمهور

 

 

 

 

 بسمه تعالی

4265 _ ق

28/6/1374

   

    حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی 

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

   
    طرح تعیین ضوابط گزینش معلمان و مرجع آن که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 14/6/1374 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنان و متن تصیب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد . / ن

 

                                            علی اکبر ناطق نوری

رئیس مجلس شورای اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

4265 _ ق

28/6/1374

    • قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش

 
    ماده 1_
گزینش مربیان پرورشی , معلمان و کلیه کارکنان آموزش و پرورش بر اساس فرمان مورخ 15/10/1361حضرت امام خمینی (ره ) به شرح زیر خواهد بود : 

    ضوابط :

    ماده 2- ضوابط عمومی گزینش اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش ، مدارس غیر انتفاعی ، سازمانها و شرکتهای تابعه اعم از داوطلبان مراکز تربیت معلم ، تعهد دبیری ، متعهدین خدمت و استخدام و اشتغال ، بورسیه های داخل و خارج ، اعزام مأمورین ثابت ، مأمورین و منتقلین سایر دستگاهها برای مشاغل آموزشی و غیر آموزشی ، علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام ، (صلاحیت علمی و توانائی جسمی و روانی) به قرار ذیل است.

به قرار ذیل است :

    1 - اعتقاد به دین مبین اسلام و یایکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

    2 - التزام عملی به احکام اسلام .

    3 - اعتقاد و التزام به ولایت فقیه ، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

    4 - عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق .

    5 - عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی ، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا  می شود مگر آنکه توبه ایشان محرز شود .

    6- عدم سابقه محکومیت کیفری موثر .

    7- عدم اعتیاد به مواد مخدر .

    تبصره 1- در خصوص بند 2 اقلیتهای مذهبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابع شرائط خاص خود می باشند و در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند.

    تبصره 2_ ایثارگران در گزینش دارای اولویت می باشند و در موارد محدودیت ظرفیت و کثرت تقاضا ، ملاکهای تقدم ( مانند مناطق محروم ، فعالیت در نهادهای انقلاب ، شرکت در نماز جمعه و جماعات ، پوشش چادر برای خواهران ) نیز نسبت به داوطلبان اعمال می گردد .

    تبصره 3 _ تشخیص بند 5 ضوابط عمومی به عهده وزارت اطلاعات و در سایر موارد به عهده هیأت عالی گزینش می باشد .

 

    ترکیب و وظایف هیاًت عالی گزینش :

    ماده 3 _ ارکان گزینش کشور عبارتند از :

    1 _ رئیس جمهور .

    2 _ هیأت عالی گزینش .

    3 _ هیأت های مرکزی .

    4 _ هسته های گزینش .

    ماده 4_ رئیس جمهور برای انجام وظایف مقرر در ماده 5 این قانون و با توجه به موارد و ضوابط مندرج در فرمان حضرت امام (ره ) هیأت عالی گزینش را با ترکیب زیر تشکیل می دهد :

    1_ نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه .

    2_ دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ( در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.)

    3_ وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد .

    4_ دو نماینده از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر .

    تبصره _ دبیرخانه هیأت عالی گزینش که زیر نظر دبیر هیأت و در نهاد ریاست جمهوری می باشد ، دارای ردیف مستقل بودجه بوده و کماکان از کلیه امکاناتی که در اختیار دارد استفاده خواهد نمود .

 ماده 5 _ وظایف رئیس جمهور در اجرای گزینش کشور به شرح ذیل می‌باشد:

1_ تعیین سیاستها ، خط مشی ها ، تطبیق ضوابط مربوطه به امر گزینش با موازین شرعی ، تعیین ضوابط، تعیین شرایط و مرجع احراز توبه و تغییرات مربوطه.

    2 _ ایجاد ، کیفیت ، ادغام و انحلال هیأت های مرکزی گزینش و عنداللزوم انحلال هسته ها.

    3 - تدوین و تصویب آیین نامه ها ، دستورالعملها ، بخشنامه ها ، فرمهای لازم جهت حسن انجام امور گزینشی کشور .

    4- بررسی و احراز صلاحیت اعضاء هیأتهای مرکزی، مسئول و معاونین دبیرخانه، مدیر و اعضاء و هسته های گزینش کشور و عنداللزوم در سایر موارد مربوطه .

    5_ مرجع عالی تفسیر و توضیح آیین نامه ها ، شرح وظایف ، نظارت و بازرسی ، هماهنگی ، رسیدگی به شکایات ، آموزش و پژوهش ، احراز صلاحیت ، ارزشیابی عملکرد ، عزل و نصب کادر گزینش ، بانک اطلاعاتی ، زمان بندی ، استفاده از تکنولوژی در گزینش کشور .

    6 _ اعلام نظر نهایی نسبت به آرای صادره گزینشی ، بودجه ، تشکیلات ، نیروی انسانی مورد نیاز هیأتهای مرکزی و هسته های گزینشی و ارسال به مراجع ذیربط جهت تصویب .

    7 _ تعیین نمودار تشکیلاتی ، تشکیلات تفصیلی و بودجه مورد نیاز هیأت عالی گزینش .

    تبصره 1_ مصوبات هیأت عالی گزینش پس از تأیید رئیس جمهور          لازم الاجراء است .

    تبصره 2_ وظایف دبیر هیأت عالی گزینش در صورت تفویض رئیس جمهور عبارتست از :

    1 _ اداره امور اجرای هیأت عالی و دبیرخانه آن با نظر هیأت .

    2 _ صدور احکام انتصابات طبق مقررات .

    3 _ پیگیری و اجرای مصوبات هیأت عالی و انجام کلیه امور اجرایی گزینش کشور از قبیل آموزش و پرژوهش ، نظارت ، بازرسی و پیگیری ، هماهنگی ، ارزشیابی و پیشنهاد عزل کادر گزینش .

    ماده 6 _ رئیس جمهور با رعایت مفاد این قانون می تواند اداره امور گزینش کشور را مستقیماً عهده دار شود و یا به عهده دیگری بگذارد .

    تشکیلات :

 ماده7 _ تشکیلات گزینش وزارت آموزش و پرورش به این شرح خواهد بود :

الف _ هیأت مرکزی گزینش توسط هیأت عالی گزینش تشکیل می گردد و به عنوان مرجع گزینش در وزارت آموزش و پرورش خواهد بود . اعضای هیأت مذکور که با حکم دبیر هیأت عالی گزینش منصوب می شوند ، عبارتند از :

    1 _ نماینده وزیر .

    2 _ نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور .

    3 _ نماینده هیأت عالی گزینش .

    تبصره 1 _ یک نفر از اعضاء کمیسیون آموزش و پرورش به انتخاب کمیسیون به عنوان ناظر حضور خواهد داشت .

    تبصره 2 _ هیأت مرکزی گزینش دارای یک دبیر خواهد بود که باپیشنهاد اعضائ هیأت مرکزی و حکم دبیر هیأت عالی گزینش به مدت 4 سال منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است. تغییر دبیر با تصویب هیأت عالی خواهد بود .

    تبصره 3 _ دبیرخانه هیأت مرکزی زیرنظر آن هیأت تشکیل می گردد ، مسوول آن به پیشنهاد هیأت مرکزی و تأیید هیأت عالی و با حکم دبیر هیأت منصوب خواهد شد .

    ب_ هسته های گزینش ، که در واحدهای مختلف وزارت آموزش و پرورش مرکب از سه تا پنج نفر می باشد ، در امتداد پستهای سازمانی و توسط هیأت مرکزی عند اللزوم تشکیل می گردد . اعضای هسته های گزینش با صلاحدید و معرفی هیأت مرکزی ، پس از تأیید صلاحیت آنان از سوی هیأت عالی ، با امضاء دبیر هیأت مرکزی گزینش منصوب می شوند .

    تبصره _ هسته های گزینش دارای یک مدیر خواهند بود که با حکم دبیر هیأت مرکزی منصوب می شوند .

    ج_ وظایف و حدود اختیارت :

    ماده 8 _ وظایف هیأت مرکزی گزینش به شرح زیر خواهد بود :

    1 _ ایجاد ، تفکیک ، ادغام و انحلال هسته های گزینش مورد نیاز طبق دستورالعملهای هیأت عالی گزینش .

    2 _ بررسی ، انتخاب ، معرفی اعضاء هسته های گزینش ، مسئول و معاونین دبیرخانه به هیأت عالی گزینش .

    3 _ رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدید نظر .

    4 _ اجرای مصوبات ، دستورالعملها ، بخشنامه ها سایر امور محوله که از سوی هیأت عالی گزینش ابلاغ می گردد .

    5 _ ایجاد هماهنگی ، آموزش ، بازرسی ، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هسته های گزینش و تهیه بخشنامه های مربوطه .

    6 _ ارتباط و هماهنگی لازم با دستگاهها و مراجع ذیربط .

    7 _ پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیأت مرکزی و هسته های گزینش تابعه به وزارتخانه .

    ماده 9 _ وظایف دبیر هیأت مرکزی گزینش عبارت است از :

    1 _ اداره امور اجرایی هیأت مرکزی و دبیرخانه طبق دستورالعملهای هیأت عالی گزینش .

    2 _ صدور احکام انتصاب پس از طی مراحل قانونی .

    3 _ پیگیری و اجرای مصوبات هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش .

    ماده 10_ هسته های گزینش وظایف ذیل رازیر نظر هیأت مرکزی به عهده دارند :  1 _ اجرای دستورالعملها ، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش .

2 _ بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال ( به تحصیل یا استخدام ) .

3 _ تأیید صلاحیت کارکنان هسته

.4 _ رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدیدنظر .

 

 

    ماده 11_ وظایف مدیر هسته به شرح ذیل می باشد :

    1 _ اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعملهای هیات مرکزی و هیات عالی گزینش .

    2_ صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تأیید هسته گزینش .

    3_ اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش ، هیات مرکزی و هیات عالی گزینش .

    ماده12_ وظایف آموزش و پرورش در امر گزینش به شرح ذیل است :

    1_ برگزاری امتحانات با مصاحبه تخصصی در موارد لزوم طبق مقررات استخدام کشوری ( همزمان با طی مراحل گزینش ) با مسئولیت نماینده وزیر در هیات ( در صورت تفویض سازمان اداری و استخدامی کشور ) .

    2_ انجام امور معاینات پزشکی اعم از معاینات عمومی و آزمایشگاهی بطور اعم و اخص طبق آیین نامه پیشنهادی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که به تصویب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید .

    3_ پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه مورد نیاز هیأت مرکزی و هسته های گزینش تابعه آن حسب مورد به سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا سازمان برنامه و بودجه .

    4_ تأمین کلیه امکانات مورد نیاز هیأت مرکزی و هسته های گزینش تابعه اعم از پرسنل ، جا و مکان ، وسایل نقلیه و همچنین پیش بینی ردیف مستقل بودجه برای هیأت مرکزی گزینش .

    تبصره 1_ سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه موظفند حسب مورد نسبت به پیشنهادهای وزارتخانه با رعایت نظر هیأت عالی گزینش اقدام نمایند .

    تبصره 2_ کلیه امکاناتی که در تاریخ 1/7/1373 در اختیار هیأت مرکزی و هسته های گزینش آموزش و پرورش بوده است اعم از نیروی انسانی موجود با توجه به پستهای سازمانی ، مکان ، وسیله نقلیه کماکان در اختیار هیأت تشکیل شده بر اساس این قانون خواهد بود به استثنائ مواردی که طبق قانون منتقل یا واگذار شده باشد .

    سایر مقررات :

    ماده 13_ کارگزاران گزینش می باید علاوه بر ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون دارای شرایط زیر نیز باشند :

    الف_ شرایط مقرر در فرمان 15/10/1361 حضرت امام خمینی ( ره) , صالح ، متعهد ، عاقل ، صاحب اخلاق کریمه ، فاضل ، متوجه به مسایل روز باشند و تنگ نظر ، تندخو ، مسامحه کار و سهل انگار نباشند .

    ب_ 25 سال سن و تأهل برای اعضای هیأتهای مرکزی و 23 سال سن و تأهل برای اعضائ هسته های گزینش و تأهل برای اعضائ, هسته های گزینش و تأهل برای سایر پرسنل گزینش با اولویت .

    ماده 14_ افرادی که در مراحل گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند در صورت اعتراض می توانند تقاضای کتبی خود را حداکثر تا دو ماه در هرمرحله پس از دریافت حکم به مرجع تجدیدنظر کننده ( اول ، دوم ) تحویل دهند و درصورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است . دستورالعمل این ماده توسط هیأت عالی گزینش تهیه و به تصویب می رسد .

تبصره 1_ مرحله اول تجدید نظر توسط هسته گزینش (حداقل با دو نفر جدید ) و مرحله دوم آن توسط هیأت مرکزی صورت می گیرد .

تبصره 2_ هیأت عالی گزینش نسبت به هر مورد از احکام صادره و هرگونه تخلف اعم از مسامحه کاری ، تندروی ، اعمال تبعیض و انجام امور خلاف شرع رسیدگی نموده و پس از اصلاح یا ابطال آراء ، هیأت صادرکننده رأی را ملزم به اجرای رأی جدید، برخورد با متخلف، ترمیم و یا انحلال واحد گزینش و یا ارجاع به مراجع ذیربط نموده و در غیر اینصورت رأساً اقدام می نماید.

هیأت عالی گزینش دستورالعمل این تبصره را تهیه و تصویب خواهد نمود.

    تبصره 3_ معترضین به آراء هیأت مرکزی و هسته ها حداکثر تا دو ماه از ابلاغ رأی می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان نسبت به رسیدگی اقدام می نماید .

    ماده 15_ صدور رأی در گزینش افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تابع نظر اکثریت اعضاء بوده و بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق

 ( غیر از اقرار ) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می گردد . سایر مراحل طبق دستورالعمل هیأت عالی گزینش خواهد بود .

    ماده 16_ هیأت مرکزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوطه ، امور گزینش افراد موضوع این قانون را قبل ازورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید . در موارد عدم تکمیل ظرفیت ، حوادث غیر مترقبه این مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت هیأت عالی گزینش قابل تمدید است .

    تبصره 1_ گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد ، قراردادی ، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و برطبق دستورالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیأت عالی تهیه و تنظیم می گردد ، خواهد بود ولی در هرصورت صدور احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود . در غیر این صورت هرگونه پرداخت وجه غیر قانونی است .

    تبصره 2_ همکاری با گزینش کشور در صورت عدم وجود پست سازمانی به عنوان تصدی بیش از یک پست تلقی نخواهد شد .

    ماده 17_ وزارت اطلاعات و کلیه دستگاههای اجرایی و قضایی و نیروهای انتظامی ، سازمانهای حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح مکلفند در رابطه با گزینش افراد همکاریهای لازم را با هیأت عالی و هیأت مرکزی گزینش اعمال و اطلاعات مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت 2 ماه با رعایت قوانین و مقررات با طبقه بندی مربوطه در اختیار قرار دهند .

    ماده18_ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط هیأت عالی گزینش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و اموراداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

    قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/6/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

                                         

علی اکبر ناطق نوری

رئیس مجلس شورای اسلامی