دبیرخانه هیأت عالی گزینش

انتصاب نماینده دستگاه در هیأت مرکزی گزینش دیوان محاسبات کشور

انتصاب نماینده دستگاه در هیأت مرکزی گزینش دیوان محاسبات کشور


تاریخ انتشار : ﺳﻪشنبه 20 مهر 1400 - 10:59

به گزارش روابط عمومی هیأت عالی گزینش، با حضور جمعی از مسئولین دیوان محاسبات کشور و مدیران هیأت عالی گزینش، آقای دکتر محمدعلی زهره ای به عنوان نماینده دستگاه در هیأت مرکزی گزینش دیوان محاسبات کشور معرفی و از خدمات آقای بهاری فر در دوران مسئولیت تقدیر شد.

 معاون توسعه مدیریت هیأت عالی گزینش گفت: ایجاد سامانه یکپارچه ارتباط هسته های گزینش موضوعی مهم است که باید به سرعت اجرایی شود.

آقای صادقی در این نشست مشترک با اعضا هیأت مرکزی گزینش دیوان محاسبات کشور با اشاره به تلاش های انجام شده در یکسال گذشته افزود: برای توسعه بیشتر باید اصلاحات ساختاری مورد نیاز در هیأت مرکزی و هسته گزینش دیوان محاسبات ایجاد کرد.

فعال شدن سامانه IT و ارتباط هسته گزینش با هیأت عالی، تأمین فضای اداری مناسب جهت مصاحبه، ارزیابی و انجام مراحل گزینش و ارائه نظرات مشورتی به کمیته ارتقا و انتصاب دیوان محاسبات از سوی گزینش جهت تصمیمگیری بهتر از دیگر موارد مورد تأکید در این جلسه بود.