دبیرخانه هیأت عالی گزینش

نماینده هیأت عالی گزینش در وزارت کشور معرفی شد.

نماینده هیأت عالی گزینش در وزارت کشور معرفی شد.


تاریخ انتشار : یکشنبه 27 تیر 1400 - 9:42

به گزارش روابط عمومی هیأت عالی گزینش، با حضور آقای مقدس مدیرکل برسی صلاحیت و آقای رضایی رئیس مرکز آموزش هیأت عالی گزینش و جمعی از مدیران و اعضا هیأت مرکزی گزینش وزارت کشور، نماینده هیأت عالی گزینش در هیأت مرکزی گزینش وزارت کشور معرفی شد.

بر اساس این گزارش آقای علی شمس به عنوان نماینده جدید معرفی و از خدمات آقای موسیوند تقدیر شد.

در این مراسم آقای همراهی نماینده وزیر کشور و دبیر هیأت مرکزی گزینش با تاکید بر اجرای منویات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) در توجه به خردورزی و پایبندی به اصول قانون در مجموعه نهاد گزینش در کشور گفت: به سهم خود در وزارت کشور همواره رویکردی قانونمدارانه و توجه به کرامت و شأن انسانی داشته ایم و باید اصل بر برائت، پرهیز از تنگ نظری، افراط و تفریط باشد.

علی شمس نماینده جدید هیأت عالی گزینش در وزارت کشور نیز در سخنانی با اشاره به نقش مهم کارکنان دولت در عرصه خدمت به مردم گفت: بایستی با عملکرد و کردار درست و قانونمند، تصویری مثبت و امیدآفرین از مجموعه نهاد گزینش ارائه کنیم و این امر در سایه عملکرد کوشا و فعال مجموعه نیروهای گزینش با محوریت و پایبندی به قانون و فراهم سازی شرایط برای انتخاب افراد شایسته و کاردان در مجموعه سیستم اداری امکان پذیر خواهد بود.