دبیرخانه هیأت عالی گزینش

نماینده هیأت عالی گزینش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد.

نماینده هیأت عالی گزینش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد.


تاریخ انتشار : یکشنبه 13 تیر 1400 - 13:56

به گزارش روابط عمومی هیأت عالی گزینش، در مراسمی با حضور تعدادی از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعضا هیأت مرکزی وزارتخانه و معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیرکل بررسی صلاحیت هیأت عالی گزینش، آقای محمود بهرامیان بعنوان نماینده هیأت عالی گزینش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی و از خدمات آقای جاویدمنش در دوران مسئولیت تقدیر شد.

در این جلسه آقای صادقی معاون توسعه مدیریت و منابع هیأت عالی گزینش بر نقش مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه فناوری های نوین تاکید کرد.

آقای مقدس مدیرکل بررسی صلاحیت هیأت عالی گزینش نیز در سخنانی گفت: با توجه به جمعیت کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضروری است تا نسبت به رفع مشکلات در حوزه نیروی انسانی و ساختار هسته های گزینش، اقدام مناسب انجام شود.