دبیرخانه هیأت عالی گزینش

معاون هیأت عالی گزینش: موتور محرک حرکت تولید کشور،انتخاب افراد شایسته در دستگاه های مختلف است.

معاون هیأت عالی گزینش: موتور محرک حرکت تولید کشور،انتخاب افراد شایسته در دستگاه های مختلف است.


تاریخ انتشار : شنبه 04 اردیبهشت 1400 - 10:00

به گزارش روابط عمومی هیأت عالی گزینش، آقای صادقی با اشاره به نامگذاری سال 1400 و نقش مهم نیروی انسانی در تحقق شعار سال، گفت: با انتخاب افراد شایسته در دستگاه های مختلف، تولید کشور با قدرت به سمت توسعه حرکت میکند.

معاون توسعه مدیریت و منابع هیأت عالی گزینش افزود: یکی از مهمترین این اقدامات، شناسایی افراد نخبه در دستگاه ها برای تصدی فعالیت ها است و می توان با این اقدام رفع موانع تولید را تحقق بخشید.

آقای صادقی با اشاره به رویکرد جدید هیأت عالی گزینش افزود: توجه به امر آموزش، تقویت و بهبود سامانه های جامع گزینش، اصلاح رویکرد ارتباط گزینشگران و تاکید بر ارتباط دستگاه های مختلف با دبیرخانه، از جمله برنامه های هیأت عالی گزینش در سال 1400 خواهد بود.