دبیرخانه هیأت عالی گزینش

رئیس مرکز آموزش و پژوهش هیأت عالی گزینش بر ارائه آموزش های غیر حضوری در دوران کرونا تاکید کرد

رئیس مرکز آموزش و پژوهش هیأت عالی گزینش بر ارائه آموزش های غیر حضوری در دوران کرونا تاکید کرد


تاریخ انتشار : چهارشنبه 25 فروردین 1400 - 10:37

به گزارش روابط عمومی هیأت عالی گزینش، حجت الاسلام رضائی در نشست با اعضا هیأت مرکزی گزینش وزارت کشور بر ارائه آموزش های غیر حضوری در دستگاه های اجرایی تاکید کرد.

بررسی تقویم آموزشی و شیوه نامه های اجرایی در سال 1400، موضوع تفویض اجرای دوره های آموزشی به هیأت ها و ایجاد چارچوب متمرکز برای گزینش از جمله محورهای نشست رئیس مرکز آموزش و پژوهش هیأت عالی گزینش با اعضا هیأت مرکزی گزینش وزارت کشور بود.