دبیرخانه هیأت عالی گزینش

انتصاب نماینده جدید هیأت عالی گزینش در هیات مرکزی گزینش صنعت بیمه

انتصاب نماینده جدید هیأت عالی گزینش در هیات مرکزی گزینش صنعت بیمه


تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 اسفند 1399 - 13:07

به گزارش روابط عمومی هیأت عالی گزینش، با حضور رئیس کل بیمه مرکزی،رئیس مرکز آموزش و مدیرکل بررسی صلاحیت هیأت عالی گزینش و جمعی از مدیران گزینش صنعت بیمه از خدمات آقای خلیلی در زمان تصدی نمایندگی هیات عالی گزینش تقدیر و آقای صادقی اشتهاردی به عنوان نماینده جدید هیأت عالی گزینش در هیأت مرکزی گزینش صنعت بیمه معرفی شد.

در این مراسم آقای صادقی اشتهاردی در سخنانی با اشاره به اهمیت بیمه در اقتصاد کشور گفت: در این شرایط، حساسیت بیمه مرکزی برای نظارت بر حسن اجرای فعالیتها و گزینش افراد دارای صلاحیت، بیش ازپیش احساس میشود.

آقای دکتر سلیمانی نیز در این مراسم، خواستار اصلاح چارت و ساختار گزینش صنعت بیمه و راه اندازی سامانه گزینش صنعت بیمه توسط هیأت عالی گزینش شد.