دبیرخانه هیأت عالی گزینش

جلسه مشترک دبیر و مدیران هیأت عالی گزینش با مدیران فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری جهت بررسی سامانه جامع گزینش

جلسه مشترک دبیر و مدیران هیأت عالی گزینش با مدیران فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری جهت بررسی سامانه جامع گزینش


تاریخ انتشار : یکشنبه 17 اسفند 1399 - 10:59

دبیرهیأت عالی گزینش گفت: با توسعه زیر ساختهای موجود، سامانه ارتباط مردم، کارمندان و گزینشگران با دبیرخانه هیأت عالی گزینش اصلاح و تقویت می شود.

به گزارش روابط عمومی هیأت عالی گزینش،آقای شهبازی در نشست بررسی سامانه جامع گزینش که مدیران هیأت عالی گزینش و مدیران فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نیز حضور داشتند، تعامل سازنده دوسویه مردم و مدیران در دستگاههای دولتی را مهم ارزیابی کرد و افرود: هرچه این تعامل بیشتر باشد، نتایج آن نیز برای کشور مناسب تر خواهد بود.

وی ارتقاء سامانه ارتباط هیأت عالی گزینش با مردم و به ویژه کارکنان دستگاههای مختلف را امری مهم دانست و گفت: در این راستا مقرر شده است تا با استفاده از توان داخلی و زیر ساختهای موجود، این سامانه اصلاح و تقویت شود.

دبیر هیأت عالی گزینش با اشاره به اینکه در دوره جدید، افزایش سطح دانش گزینشگران و مدیران در برنامه هیأت عالی گزینش قرار دارد، گفت: این امر با توسعه زیر ساخت های ارتباطی و توسعه فن آوری امکان پذیر خواهد شد.

در ادامه این نشست، آخرین وضعیت سامانه جامع گزینش مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا پایان فروردین ماه سال آینده، امنیت زیر ساخت نرم افزاری تقویت و شبکه ارتباطی مدیران و هسته های گزینش در دستگاه های دیگر با هیأت عالی گزینش ایجاد شود.