دبیرخانه هیأت عالی گزینش

انتصاب نماینده هیأت عالی گزینش در هیات مرکزی گزینش بنیاد مستضعفان

انتصاب نماینده هیأت عالی گزینش در هیات مرکزی گزینش بنیاد مستضعفان


تاریخ انتشار : شنبه 09 اسفند 1399 - 13:40

باحضور دبیر هیأت عالی گزینش، نماینده جدید هیات عالی گزینش در هیات مرکزی گزینش بنیاد مستضعفان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی هیأت عالی گزینش، در این جلسه که آقای صادقی اشتهاردی معاون توسعه مدیریت و منابع هیأت عالی گزینش و اعضای هیأت مرکزی گزینش بنیاد مستضعفان نیز حضور داشتند، آقای شهبازی دبیر هیأت عالی گزینش در سخنانی با تشکر از خدمات آقای پاکنهاد در زمان مسئولیت، آقای هاشمی منش را به عنوان نماینده جدید هیأت عالی گزینش در هیأت مرکزی گزینش بنیاد مستضعفان معرفی کرد.