دبیرخانه هیأت عالی گزینش

نشست هم اندیشی نمایندگان هیأت عالی گزینش

نشست هم اندیشی نمایندگان هیأت عالی گزینش


تاریخ انتشار : یکشنبه 19 بهمن 1399 - 16:03

نشست تخصصی هم اندیشی نمایندگان هیأت عالی گزینش روز یکشنبه مورخ 99/11/19 در سالن شماره یک ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی هیأت عالی گزینش،در این جلسه که علاوه بر معاونین و مدیران هیأت عالی گزینش،نمایندگان هیأت عالی در دستگاههای مختلف نیز حضور داشتند، دبیر هیأت عالی گزینش بر ضرورت هماهنگی و تعامل بیشتر نمایندگان با دبیرخانه هیأت عالی گزینش تأکید کرد.

دکتر حمیدرضا شهبازی با اشاره به رویکرد جدید هیأت عالی گزینش برای مشارکت نخبگان در امر گزینش گفت: بر اساس منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، این مشارکت با تشکیل شبکه نخبگان و پیوند آن با موضوع گزینش،در دستور کار قرار دارد.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش هیأت عالی گزینش نیز در سخنانی به تشریح برنامه های آموزشی و پژوهشی گزینش در سال 1400 پرداخت.

در ادامه این نشست تخصص،مدیران بخش های مختلف هیأت عالی گزینش در سخنانی به ارائه گزارش در حوزه های تخصص خود پرداختند.

توجه به اصلاح ساختار اداری و تقویت و بهبود سامانه جامع گزینش کشور،اصلاح رویکرد ارتباط گزینشگران و تأکید بر ارتباط دستگاههای مختلف با دبیرخانه، از جمله محورهای سخنان نمایندگان هیأت عالی گزینش در دستگاههای مختلف بود.