دبیرخانه هیأت عالی گزینش

انتصاب سرپرست معاون نظارت و ارزشیابی عملکرد دبیرخانه هیأت عالی گزینش


تاریخ انتشار : یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 - 11:23

به نقل از روابط عمومی، طی حکمی از سوی سرپرست دبیرخانه هیأت عالی گزینش جناب آقای دکتر شهبازی جناب آقای دکتر خسروی به عنوان سرپرست معاونت نظارت و ارزشیابی عملکردمنصوب گردید.