دبیرخانه هیأت عالی گزینش

انتصاب معاون توسعه و منابع دبیرخانه هیأت عالی گزینش

انتصاب معاون توسعه و منابع دبیرخانه هیأت عالی گزینش


تاریخ انتشار : یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 - 11:10

به نقل از روابط عمومی، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر شهبازی سرپرست محترم دبیرخانه هیأت عالی گزینش جناب آقای مهندس صادقی اشتهاردی که سابقاً قائم مقام محترم وزیر و مدیرکل راه و ترابری استان تهران بوده اند به عنوان معاون محترم توسعه و منابع دبیرخانه هیأت عالی گزینش منصوب گردید .