دبیرخانه هیأت عالی گزینش

انتصاب سرپرست دبیرخانه هیأت عالی گزینش

انتصاب سرپرست دبیرخانه هیأت عالی گزینش


تاریخ انتشار : یکشنبه 15 دی 1398 - 14:11

به گزارش روابط عمومی هیأت عالی گزینش، همزمان با سالروز تشکیل گزینش به دستور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مراسم معارفه جناب آقای دکتر شهبازی سرپرست دبیرخانه هیأت عالی گزینش در سالن جلسات این مجموعه برگزار شد.

این مراسم با حضور  جناب آقای دکتر شمس معاون محترم پیگیری های ویژه دفتر رئیس جمهور، جناب‌ آقای دکتر احمدی معاون محترم هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، جناب آقای خان کرمی رئیس محترم مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری، جناب آقای اسماعیل آبادی معاون محترم اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری و همچنین معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دبیرخانه هیأت عالی گزینش جناب آقای دکتر غلامی و جمعی از کارکنان این مجموعه برگزار گردید.

جناب‌ آقای دکتر شهبازی قبل از سمت به عنوان دبیر ستاد سفرهای استانی معاونت دفتر رئیس جمهور و مدیرکل پیگیری های معاونت مذکور در دولت تدبیر و امید مشغول خدمت رسانی بودند.