دبیرخانه هیأت عالی گزینش

هیأت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش


تاریخ انتشار : ﺳﻪشنبه 11 مهر 1396 - 15:07

هیات مرکزی گزینش آموزش و پرورش

تعداد هسته ها:33 هسته

نام دبیر هیأت:حجت الاسلام و المسلمین آقای مصطفی ناصری

نماینده وزیر:حجت الاسلام و المسلمین آقای مصطفی ناصری

نماینده هیأت عالی گزینش:جناب آقای مهدی طهماسبی

نماینده سازمان اداری و استخدامی:جناب آقای سید صدرالدین صدری نوش آبادی

مدیر کل دبیرخانه هیأت مرکزی: شاپور محمدزاده(سرپرست)

نشانی دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش :میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، ابتدای خیابان شهید فلاح پور، پلاک 1تلفن:


وزارت آموزش و پرورش                         هسته مرکزی                     تلفن:        82283006
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی    تلفن:    5259963-5248365    5248365-5259963
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی   تلفن:   2238021-2256172    2238021
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش اردبیل    تلفن:    33521723-4    33521721
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش اصفهان    تلفن:   6241063-6241065    6241063
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش ایلام    تلفن:   3338170-4    3380671
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش بوشهر    تلفن:    2533480-2544296    2533480-2544296
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری    تلفن:    2252830-2    2252830-2
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی    تلفن:    2220036-2223971    2238142
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش خوزستان    تلفن:    3360123-7    3360205
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش زنجان    تلفن:   4248051-4    4133136-4133145
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش سمنان   تلفن:   33324042-33321782    33325009
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان    تلفن:    2431559    333513786
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش فارس    تلفن:    2305492-2308124-2308341    2305492
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش قزوین    تلفن:       33365200-
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش قم    تلفن:   2937538-9    2937538-9
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش کردستان    تلفن:  2266072    2263720-2266072
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش کرمان    تلفن:    32263101-5    32230909-32238441
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه    تلفن:    38248168-9    38248168-9
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد    تلفن: 33222377--33220015--33230005    
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش گلستان    تلفن:        32331269
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش گیلان    تلفن:       33669748-33669747
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش لرستان    تلفن:        33433217--18
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش مازندران    تلفن:    2229051-5    2222066
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی    تلفن:    32215775--7    
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان    تلفن:    3330280-3331025    3330280-105
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش همدان    تلفن:    38261085    -38270448
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش یزد    تلفن:   7243021    7240240
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران    تلفن:    55316552    55316551-2
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش البرز    تلفن:    2521010    2520290
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران    تلفن:    88958355-6    88955893-4-88955895
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی    تلفن:       4316743
وزارت آموزش و پرورش    اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی    تلفن:    2262762-2262688    2252257-2254053
وزارت آموزش و پرورش    دبیرخانه هیات مرکزی    تهران    88898538-82283107       88898538-82283107- (  دبیرخانه  هیأت (82283141