دبیرخانه هیأت عالی گزینش

قانون گزینش نیاز به تنقیح و بروز رسانی دارد
مدیر هسته گزینش حوزه‌های ستادی قوه قضائیه:

قانون گزینش نیاز به تنقیح و بروز رسانی دارد


تاریخ انتشار : چهارشنبه 16 دی 1394 - 16:18

علی اکبر بختیاری ضمن گرامیداشت 15 دی ماه سالروز فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل گزینش گفت: گزینش معبر ورود کارکنان به دستگاه‌های اجرایی است و شاغلین در مشاغل گزینشی باید از ویژگیهای خاص برخوردار بوده و در گزینش کارکنان نیز به معیارهایی چون ایمان، اخلاص، صداقت، امانتداری، مجاهدت برای تکلیف، لیاقت و شایستگی، اصالت خانوادگی و مهربانی با مردم توجه ویژه داشته باشند.   مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اظهار کرد: اگر چه در نظام جمهوری اسلامی خدمات ارزشمندی انجام شده است لکن لازم است نظام اداری و اجرایی و قضایی کشور خود را به طراز نظام اسلامی نزدیکتر کنند  چرا که نظام جمهوری اسلامی تحت زعامت ولایت فقیه نظام صالحان است و کارگزاران این نظام هم باید در زمره صالحین باشند.   بختیاری تصریح کرد: بخشی از وظیفه ارتقاء نظام اداری متوجه عملکرد کارکنان نظام است که می بایست با بکارگیری افراد صالح و شایسته به اصلاح کاستی ها پرداخت و شرایط نیل به اهداف عالیه خدمت رسانی به مردم را فراهم کرد.   مدیر هسته گزینش حوزه‌های ستادی قوه قضائیه با اشاره به کاستی‌های موجود در قوانین و عملکردها گفت: قانون گزینش نیاز به تنقیح و بروز رسانی دارد و ضوابط موجود در آن و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط نیازمند اصلاح و بازنگری است. وی آسیب شناسی عملکرد هسته های گزینش و فرآیند رسیدگی در آنها را ضروری دانست و گفت: از آنجایی که بخشی از مصادیق بیرونی معیارهای ارزیابی داوطلبین تغییر کرده و ضد ارزشهایی چون تفکرات انحرافی در غالبهای دیگری از جمله عرفانهای دروغین بروز و ظهور پیدا کرده است ضروری است که گزینشگران و امکانات در اختیار آنها نیز متناسب با تغییرات ایجاد شده بروز شوند و از ظرفیت کلینیک‎های تخصصی در امر گزینش بهره برداری لازم بعمل آید. بختیاری در پایان تعامل بیشتر هسته های گزینش و حوزه هایی چون حفاظت ها، حراستها، دفاتر ارزشیابی و دفاتر هیأتهای تخلفات اداری را در دستگاههای اجرایی برای ارتقاء نظام اداری ضروری دانست.