دبیرخانه هیأت عالی گزینش

انتصاب نماینده رئیس در سازمان بهزیستی کشور

انتصاب نماینده رئیس در سازمان بهزیستی کشور


تاریخ انتشار : ﺳﻪشنبه 10 آذر 1394 - 16:32

به گزارش روابط عمومی، با توجه به پیشنهاد رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور و به استناد بند الف ماده7 قانون گزینش جناب آقای حسن موسوی چلک به عنوان نماینده سازمان در هیات مرکزی گزینش سازمان بهزیستی کشور منصوب گردید. ضمناً طی حکمی از زحمات نماینده سابق جناب آقای قاسم عبداله زاده تقدیر و تشکر به عمل آمد.