دبیرخانه هیأت عالی گزینش

هیأت مرکزی گزینش مجلس شورای اسلامی


تاریخ انتشار : دوشنبه 24 آبان 1395 - 14:30

هیأت مرکزی گزینش مجلس شورای اسلامی تعداد هسته­ های تابعه : یک هسته

نام دبیر هیأت : جناب آقای علی افراشته

نماینده رئیس مجلس : جناب آقای علی افراشته

نماینده هیأت عالی : حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی

نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور : حجت‌الاسلام حمید رسائی

مسئول دبیرخانه : جناب آقای علی هاشمی

 نشانی دبیرخانه هیأت مرکزی : میدان بهارستان ـ مجلس شورای اسلامی تلفن تماس: 4ـ 33440001 فاکس : 33440005 آدرس وب ­سایت هیأت : پست الکترونیک هیأت : توضیحات :