دبیرخانه هیأت عالی گزینش

هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


تاریخ انتشار : دوشنبه 24 آبان 1395 - 14:30

هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ تشکیل : سال 1375 تعداد هسته ­های تابعه : 38 هسته

نام دبیر هیأت : جناب آقای سید علی صدرالسادات

نماینده وزیر : جناب آقایسید علی صدرالسادات

نماینده هیأت عالی : جناب آقای علی حاجی‌خانی

نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور : جناب آقای علی صفدری

مدیر کل دبیرخانه : جناب آقای رضا محمودی

مدیر هسته دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایحان شرقی دکتر عبداله کفیلی شماره تماس 33371948-0413

دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایحان غربی شمس الدین شمسی 2220690 ـ 0443

دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل سیف اله جهانگیری 33121781-3522863-3523087

دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان سیدمرتضی هاشمی 7922525-7922526ـ 0313

دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتررزاق بیات 86702803-88622668-021

دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام عبدالحمید آلی‌آبادی 3337543 ـ 0841

دانشگاه علوم پزشکی بابل دکترمحمد رضا دینی 32190843 ـ 011

دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر محمد علی پولادی 33324545-33327462ـ 077

دانشگاه علوم پزشکی تهران دکترسید احمد رضایی 66583346009-021

دانشگاه علوم پزشکی استان چهار محال و بختیاری عبدالواحد رحیمی 333334385ـ 038

دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان جنوبی دکتر رضا دستجردی 32437450 ـ 056

دانشگاه علوم پزشکی استان رضوی دکتر خلیل جویباری‌مقدم 38049450-38049100 ـ 051

دانشگاه علوم پزشکی استان خوزستان احمد علی ابراهیمی زاده 3365096،97ــ 0611

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دکترمحمد حاج‌شریفی 34280050 ـ 034

دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان  محمد جعفری 3361095-3361096ـ 0243

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دکتر علی اصغر باغبانی 44011469 ـ 051

دانشگاه علوم پزشکی ستاد مرکزی فرهاد تدیّن 88385590-88385592-021

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان دکتر محمد کاظم امیدیان 33452053 ـ 023

دانشگاه علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان زینب رضائیان 3295780-0543

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود محمد رضا عامریان 2394091-0233

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر سید رامین میری 22439792-22439896-021

دانشگاه علوم پزشکی استان فارس مجتبی حدائق 2358845-0711

دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین ام لیلی موسوی 33369412

دانشگاه علوم پزشکی استان قم علی عسگری 7703058-0253

دانشگاه علوم پزشکی کاشان محمود نعمتیان 55446989-55546200-031

دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان دکتر منیژه عطاپور 31215637-32113801-034

دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه حسین فرهادی 8248596-8256165-0833

دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان پرویز ذوالفقاری 33664642-087

دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد علی جعفرنژاد 3337378-3337241-0743

دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان دکتر سید حسن میری 33321460-33329688-013

دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان دکتر سید مهدی حسینی 2420112-2470052-0173

دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان حسین مرادی نژاد 33319460-33319462-066

دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران دکتر محمد احمدی 33044035-011

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی دکتر محمد گودرزی 33130061-33121781-086

دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان غلامرضا عامری‌سیاهویی 33338595-33333317-076

دانشگاه علوم پزشکی استان همدان دکتر سید محمد جواد موسوی بهار 8262247-8276161-0813

دانشگاه علوم پزشکی استان یزد حسین رضایی 36240594-6291084-035

دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی محمد رضا جلیل وند 32230595-32236071-058

نشانی دبیرخانه هیأت مرکزی : شهرک قدس(فاز5) ، خیابان سیمای ایران، جنب دبیرستان ابوریحان، ساختمان نصر5 وزارت بهداشت ، طبقه سیزدهم، دبیرخانه هیات مرکزی گزینش تلفن تماس : 88363594و95فاکس :   88363596 آدرس وب­سایت هیأت : پست الکترونیک هیأت : Selection@behdasht.gov.ir توضیحات :