دبیرخانه هیأت عالی گزینش

هیأت مرکزی گزینش شهرداری تهران


تاریخ انتشار : دوشنبه 24 آبان 1395 - 14:30

هیأت مرکزی گزینش شهرداری تهران

تاریخ تشکیل : 18/7/1388

تعداد هسته ­های تابعه : چهارهسته

نام دبیر هیأت : جناب آقای حمید محسنی

نماینده وزیر : جناب آقای حمید محسنی

نماینده هیأت عالی : علیرضا مقیمی هنجنی

نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور: جناب آقای محمد علی عفتی داریانی

سرپرست دبیرخانه :

مدیر هسته:مریم حسینی فر 

امور مناطق محسن قضاتلو 96066900

حوزه خدمات شهری مصطفی محمدی 96066920

حوزه حمل و نقل و ترافیک مصطفی قنبر نژاد 96066847

نشانی دبیرخانه هیأت مرکزی : خیابان کریم‌خان زند ـ ابتدای ایرانشهر ـ کوچه شهید ملکیان ـ پلاک 27 تلفن تماس: 96066815 فاکس : 96066822 آدرس وب­سایت هیأت : gozinesh.tehran.ir پست الکترونیک هیأت : Gozinesh@Tehran.ir توضیحات :