دبیرخانه هیأت عالی گزینش

هیأت مرکزی گزینش شورای عالی انقلاب فرهنگی


تاریخ انتشار : دوشنبه 24 آبان 1395 - 14:30

هیأت مرکزی گزینش شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ تشکیل : سال 1374

تعداد هسته­ های تابعه : یک هسته

نام دبیر هیأت : جناب آقای غلامحسین حیدری

نماینده رئیس شورا : جناب آقای غلامحسن حیدری

نماینده هیأت عالی : جناب آقای مرتضی محمودی

نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور: جناب آقای سیدمحمد رادفر

مسئول دبیرخانه : 

مدیر هسته: جناب آقای سید احمد حسینی

شماره تماس مرکزی نشانی دبیرخانه هیأت مرکزی : خیابان انقلاب اسلامی ـ خیابان فلسطین ـ شماره 309 ـ دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی تلفن تماس : 5 ـ 66468271 فاکس : 66461603 آدرس وب­سایت هیأت : پست الکترونیک هیأت : hasteh@iranculture.org توضیحات :