دبیرخانه هیأت عالی گزینش

هیأت مرکزی گزینش وزارت راه و شهر سازی


تاریخ انتشار : دوشنبه 24 آبان 1395 - 14:30

هیأت مرکزی گزینش وزارت راه و شهر سازی 

تعداد هسته­ های تابعه : 6  هسته

نام دبیر هیأت : جناب آقای سید سعید سید علایی

نماینده وزیر : جناب آقای سید سعید سید علایی

نماینده هیأت عالی : جناب آقای احمد آقا عسگری

نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور: جناب آقای سید علی صدرالسادات

مسئول دبیرخانه : جناب آقای احمد کمائی  مدیر هسته مرکزی داریوش آسترکی شماره تماس 82243670

هسته سازمان راه داری و حمل و نقل جاده ای ایرج بیگدلی 84490001

هسته حمل و نقل ریلی سیدمحمدصادق‌ حسینی 55647061

هسته هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ولی اله صالحی 88900897 و 88946941

هسته شرکت فرودگاههای کشور حجت اسماعیل‌زاده 66025487 و 66025497

هسته سازمان هواشناسی کشور سیروس اسمعیلی 66070009

نشانی دبیرخانه هیأت مرکزی : میدان آرژانتین ـ خیابان آفریقا ـ اراضی عباس‌آباد ـ ساختمان شهید دادمان ـ طبقه چهارم شمالی تلفن تماس: 2ـ 88646251 فاکس : 88646088 آدرس وب­سایت هیأت : پست الکترونیک هیأت : توضیحات :