دبیرخانه هیأت عالی گزینش

هیأت مرکزی گزینش وزارت نیرو


تاریخ انتشار : دوشنبه 24 آبان 1395 - 14:30

هیأت مرکزی گزینش وزارت نیرو 

تعداد هسته ­های تابعه : 5 هسته

نام دبیر هیأت : جناب آقای احمد نیک فر

نماینده وزیر : جناب آقای احمد نیک فر

نماینده هیأت عالی : جناب آقای مهدی نوروزیان

نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور: جناب آقای علی جمالی قمی

مسئول دبیرخانه : جناب آقای مرتضی رفیعیان 

مدیر هسته 

نشانی دبیرخانه هیأت مرکزی : ابتدای نیایش ـ خیابان ولیعصر(عج) ـ روبروی درب جنوبی پارک ملت ـ ساختمان مرکزی وزارت نیرو تلفن تماس: 81606493 و 81606432 فاکس : 81606492 آدرس وب­سایت هیأت : llgozinesh.moe.org.ir پست الکترونیک هیأت : توضیحات :