دبیرخانه هیأت عالی گزینش

هیأت مرکزی گزینش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


تاریخ انتشار : دوشنبه 24 آبان 1395 - 14:30

هیأت مرکزی گزینش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

تعداد هسته ­های تابعه :

نام دبیر هیأت : جناب آقای عبدالحسین فریدون

نماینده وزیر : جناب آقای عبدالحسین فریدون

نماینده هیأت عالی : حجت الاسلام و المسلمین حسینعلی عربی

نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور : جناب آقای روح اله عالمی

مسئول دبیرخانه : حجت الاسلام حسینعلی عربی 

 نشانی دبیرخانه هیأت مرکزی : میدان صنعت ـ بلوار خوردین ـ خیابان هرمزان ـ نبش پیروزان جنوتی ـ وزارت علوم ـ طبقه 8 تلفن تماس : 82234140 و 88575823 فاکس : 88575823 آدرس وب­سایت هیأت : www.msrt.ir/sites/GOZINESH پست الکترونیک هیأت : توضیحات :