دبیرخانه هیأت عالی گزینش

نشست هسته گزینش معاونت حمل و نقل ترافیک در مترو تهران

نشست هسته گزینش معاونت حمل و نقل ترافیک در مترو تهران

دکتر نایبی نقش گزینش در هر شرکت و سازمانی را پراهمیت خواند و تصریح کرد: در حوزه گزینش مقام معظم رهبری تکلیف را برما روشن کرده اند لذا هرکاری نیاز به شاخصی دارد که شاخص این کار نیز بیانات رهبری است.


تاریخ انتشار : دوشنبه 22 دی 1393 - 14:58

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران، دکتر محسن نایبی مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران، علی رضا موسی شعار مدیر هسته گزینش حمل و نقل ترافیک، توحید شیرافکن رئیس هسته گزینش مترو و جمعی از پرسنل این واحد در این نشست حضور داشتند. محسن نایبی در این مراسم با اشاره به حساسیت کار گزینش گفت: کسی که کار گزینش انجام می دهد نباید به آن تنها به عنوان یک شغل نگاه کند بلکه این کار نیازمند توجه ویژه و به کار گیری دقت بالا است چرا که گزینش نیروهای نامناسب می تواند به هر سازمانی ضررهای بسیاری را وارد کند. وی تصریح کرد: هرکدام از نیروهای گزینش باید بدانند که کجا هستند و کارآنها از چه اهمیتی برخوردار است. دکتر نایبی نقش گزینش در هر شرکت و سازمانی را پراهمیت خواند و تصریح کرد: در حوزه گزینش مقام معظم رهبری تکلیف را برما روشن کرده اند لذا هرکاری نیاز به شاخصی دارد که شاخص این کار نیز بیانات رهبری است. علی رضا موسی شعار مدیر هسته گزینش حمل و نقل ترافیک نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش کار آن واحد گفت: هسته گزینش حل و نقل ترافیک متشکل از سازمانی هایی چون تاکسیرانی، شرکت بهره برداری، هولدینگ مترو، اتوبوسرانی، معاینه فنی و سازمان نوسازی است. در پایان این مراسم مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران از پرسنل هسته گزینش معاونت حمل و نقل ترافیک تقدیر کرد.