دبیرخانه هیأت عالی گزینش

انتصاب نماینده دستگاه در هیأت مرکزی گزینش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

انتصاب نماینده دستگاه در هیأت مرکزی گزینش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران


تاریخ انتشار : یکشنبه 19 بهمن 1393 - 16:38

به گزارش روابط عمومی، با توجه به پیشنهاد رئیس محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند الف ماده7 قانون گزینش کشور جناب آقای علی اصغر جعفری به عنوان نماینده دستگاه در هیأت مرکزی گزینش سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا منصوب گردید. ضمناً طی حکمی از زحمات نماینده سابق جناب اقای منصور قصری زاده تقدیر و تشکر به عمل آمد.