دبیرخانه هیأت عالی گزینش


سوالات متداول

- با توجه به اینکه اخیراً بعضی از وزارتخانه ها با هم ادغام گردید ه اندو با ادغام هیأ تهای مرکزی آنها هیأت مرکزی جدید ایجاد شده است،ایجاد و یا ادغام هسته های گزینش آنها از وظایف کجا می باشد؟

پاسخ: طبق بند 1 ماده 8 قانون گزینش کشور، ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هسته های گزینش مورد نیاز طبق دستورالعمل های هیأت عالی گزینش از وظایف هیأت مرکزی گزینش مربوطه می باشد.
 

- آیا در مواردی که حجم کار هسته )به علت آزمون های استخدامی و …( زیاد م یباشد، می توان جهت تسریع در کار فقط با نظریه کمیته بررسی و بدون طرح در هسته گزینش، اعلام نظر نمود؟

طبق ماده 32 آئین نامه اجرائی قانون گزینش، بررسی مقدماتی و ارائه نظر به هیأت یا هسته، از وظایف کمیته بررسی می باشد و بدیهی است صدور رأی توسط هسته گزینش یا هیأت مرکزی انجام خواهد شد.

- در ارتباط با افرادی که با رأی گزینش پذیرش نم یشوند، مبنای قطع رابطه استخدامی توسط کارگزینی از چه تاریخی خواهد بود؟

طبق ماده 26 آئین نامه اجرایی قانون گزینش، تاریخ صدور رأی مبنی بر عدم پذیرش توسط هسته، هیأت و هیأت عالی مبنای عدم اشتغال و یا قطع رابطه استخدامی توسط کارگزینی ها یا واحدهای اداری مشابه در دستگاه می باشد.

- باتوجه به مسائل اخلاقی که بعضاً در جامعه مشاهده می شود، آیا بررسی شبهات اخلاقی در مورد داوطلبان صحیح است یا خیر؟

براساس اصل اوّل و دوم، اصول حاکم بر ابعاد اخلاقی، در شبهات اخلاقی اصل بر برائت است مگر آنکه خلافش ثابت شود، ضمن آنکه در بررسی مسائل اخلاقی، سوالاتی باید مطرح گردد که در آن شأن و حیثیت فرد حفظ شود و مفسده ای بر آن مترتب نباشد. شرح اجرائی و حدود و ثغور سؤالات هم در دستورالعملهای تحقیق و مصاحبه آمده است.

{ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش، بند الف از بخش دوم- فصل دوم}

- وضعیت افرادی که ادعای استعمال تفننی مواد مخدر و سایر مواد اعتیاد آور دارندچیست؟

افرادی که 1 یا 2 بار در سال استعمال مواد مخدر داشته اند در صورت عدم اشتهار با تشخیص اعضای هسته، با اخذ تعهد صرفاً در مراحل تمدید قرارداد یا پیمان و تبدیل وضع به صورت مشروط یک ساله قابل جذب خواهند بود.

تبصره: افرادی که ادعای استعمال تفننی مواد مخدر و سایر مواد اعتیاد آور دارند نیز مشمول ضوابط مربوط به اعتیاد به مواد مخدر خواهند بود.

{ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش، تبصره بخش چهارم – محکومیت کیفری مؤثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر}

- ملاک تشخیص در التزام عملی به احکام اسلام چیست؟

ملاک تشخیص در التزام به احکام، حسن ظاهر و اظهار داوطلب و رعایت شعائر مذهبی(مواظبت بر انجام واجبات و ترک محرمات و نیز حضور درجماعات) می باشد.

{ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش، قسمت دوم از بخش اوّل- فصل دوم }

- در مورد اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی در بعد اعتقاد والتزام عملی به ولایت فقیه چگونه بایدعمل شود؟

در مورد اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی و نیز سایر مذاهب اسلامی می بایست تبعیت از رهبری، پذیرش نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی در مورد آنان احراز گردد و در هرحال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند.

{ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش، تبصره بند الف از بخش اول - فصل دوم}

- اگر هسته در بررسی های انجام شده، داوطلبی را واجد شرایط غمض عین تشخیص دهد، میتواند رأساً غمض عین کند و داوطلب را واجدشرایط عمومی اعلام کند؟

اگر هسته در بررسی های انجام شده، داوطلبی را واجد شرایط غمض عین تشخیص دهد، میتواند رأساً غمض عین کند و داوطلب را واجدشرایط عمومی اعلام کند؟ 

- در صورتی که گزینش جهت اشتغال فرد در مشاغل غیر حساس (ضابطه عمومی) نظر داده باشد، تغییر شغل فرد به حساس منوط به گزینش مجدد میباشد یا خیر ؟

به استناد تبصره یک ماده 12 آئین نامه اجرائی، در صورت تغییر شغل از مشاغل غیر حساس به حساس و خاص، اخذ نظریه گزینش الزامی است، لذا هیأت و هسته مکلف به انجام هماهنگی با دستگاه در این خصوص می باشند.

- آیا در مرحله تمدید قرارداد کارکنان غیر رسمی(پیمانی، قراردادی و …)باید کلیه مراحل گزینش مجدداً طی شود؟

تمدید قراردا با انجام تحقیق بلامانع می باشد، در صورت عدم امکان انجام تحقیق در مواقع تمدید قرارداد سالانه، از مراجع ذیصلاح دستگاه (حراست و …)استعلام و سپس صدور رأی نماید و هر سه سال یکبار نیز نسبت به انجام تحقیق دقیق از محل کار فرد اقدام و صدور رأی نماید.

- با توجه به اینکه میزان در گزینش، حال فعلی افراد است، اگر فردی به دلیل اعتیاد از کار اخراج شده باشد و پس از مدتی (حدود شش ماه بعد) مراجعه نماید و ادعا نماید که ترک اعتیاد نموده است، آیا هسته گزینش می تواند مجدد صلاحیت وی را بررسی و اعلام نظر نماید؟

پاسخ : حداقل زمان جهت احراز حال فعلی افراد در مسایل اقتصادی، اخلاقی و سیاسی و همچنین اعتیاد، یکسال می باشد. لذا درصورتیکه فرد از سوی امور اداری و کارگزینی دستگاه معرفی شود و یکسال از آخرین نظریه واحد گزینش گذشته باشد، بررسی وضعیت حال فعلی داوطلب بلامانع است.

- ضمن عرض سلام و خسته نباشید، بیان بفرمائید اگر نظریه وزارت اطلاعات درخصوص داوطلب، پس از صادر شدن حکم قطعی رسمی ابلاغ شود، آیا هسته و یا هیات مرکزی می تواند این حکم قطعی را منسوخ نماید؟ لطفا راهنمایی فرمائید

خیر، براساس تبصره ماده 50 آیین نامه اجرایی این گونه موارد باید به هیات رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه ذیربط ابلاغ گردد.

- با سلام، آیا فردی که مدت 5 سال در استخدام سازمانی بوده و سپس یک سال قطع همکاری داشته است، در صورت جذب مجدد نامبرده در همان دستگاه و یا دستگاه دیگر نیازی به طی مراحل گزینش دارد یا خیر؟

پاسخ : بلی، براساس ماده 42 آیین نامه اجرایی، بکارگیری مستخدمین رسمی و ثابت که رابطه استخدامی آنان به هر علت قطع شده باشد مستلزم طی مراحل گزینش خواهد بود.

- آیا تشخیص محقق و یا مصاحبه گر، مبنی بر وابستگی تشکیلاتی و یا هواداری داوطلب، از احزاب و گروهای معاند کفایت می کند یا خیر؟

پاسخ : براساس تبصره 3 ماده 2 قانون گزینش کشور، تشخیص سابقه وابستگی تشکیلاتی و هواداری از احزاب، سازمان ها و گروه هایی که غیرقانونی بودن آن از طرف مقامات صالحه اعلام شده بر عهده وزارت اطلاعات می باشد. لذا صرف تشخیص محقق و یا مصاحبه گر، بدون استعلام از وزارت اطلاعات مبنای قانونی ندارد.

- با سلام لطفا بفرمایید، اشتغال ساعتی افراد در مشاغل حساس و یا خاص هم نیاز به گزینش دارد؟

پاسخ: بلی، طبق بند 11 فصل سوم ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش،نیاز به طی مراحل گزینش است،(باستثناء کارمندان رسمی دولت) درمشاغل غیر حساس نیز اگر اشتغال فرد بیش از 40 ساعت در ماه باشد نیازبه اعلام نظر گزینش می باشد.

- با سلام و عرض ادب خدمت شما، در صورت وجود ابهام درخصوص حساس و یا غیر حساس بودن شغل چه باید کرد؟

پاسخ: طبق بند 19 فصل سوم دستورالعمل ضوابط و معیارهای حاکم برگزینش، با توجه به احصای مشاغل حساس توسط وزارت اطلاعات و انعکاس آن به حراست دستگاه ها، لازم است به منظور اعمال ضوابط انتخاب اصلح برای مشاغل حساس از حراست ذی ربط استعلام گردد.

- با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مسئولان محترم نشریه،آیا مدیر هسته می تواند در مرحله تجدید نظر اول، دستورات تکمیلی (تحقیق، مصاحبه، تست اعتیاد، استعلام و...) بدهد؟

پاسخ: براساس بند 22 فصل سوم ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش انجام هرگونه بررسی تکمیلی در مرحله تجدیدنظر اول صرفا با نظر اعضای هسته (دو نفر جدید و یک نفر عضو قدیم) صورت گیرد.

- من در شهرى غیر از وطن خود بطور همزمان مشغول به تحصیل و تدریس هستم، ضمناً مسئول قسمتى از دانشگاه نیز مى‌باشم و بابت هر دو کار، حقوق دریافت مى‌کنم. آیا باید نمازم را کامل بخوانم یا شکسته؟ 

اگر سفر براى تدریس یا شغل دیگرى باشد، و در کمتر از ده روز حداقل یکبار انجام شود از سفر سوم به بعد نماز تمام است هر چند در این سفر به تحصیل هم بپردازید و چنانچه در این مدّت برخلاف وظیفه عمل کرده‌اید، باید آنها را مجدداً بخوانید.

- آیا اگر وسیله‌اى در معرض استفاده باشد ولى تا یک سال از آن استفاده نشود به آن خمس تعلّق مى‌گیرد؟

اگر مورد نیازتان بوده و براى رفع نیاز خریده‌اید و از درآمد سال پولش را داده‌اید، خمس ندارد اگرچه استفاده نکرده‌اید.

- من دانشجو هستم و قصد ازدواج دارم و مى‌‌خواهم براى زندگى آینده‌ام وسایل زندگى تهیه کنم مى‌خواستم سؤال کنم که اگر من از اکنون شروع به تهیه وسایل کنم در صورتى که یک سال از خرید آن بگذرد و استفاده نکرده باشم ‌آیا باید براى آن خمس بدهم؟

اگر تهیه لوازم زندگى براى آینده، عرفاً جزو مؤونه شما محسوب مى‌شود، خمس ندارد.

- آیا کتابهاى درسى که طلاب براى سالهاى بعد مى‌خرند سر سال باید تخمیس شود؟

اگر مناسب شأن آنها باشد خمس ندارد.

- استفاده از خانه‌هاى سازمانى دولتى براى کسانى که امکان مالى دارند یا خانه شخصى دارند از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ و اگر به وسیله پارتى بازى و... به آن دست یابیم خواندن نماز در آن اشکال دارد یا خیر؟

اگر برخلاف مقررات است، جایز نیست و اگر از طریق نامشروع اشغال شده است، نماز در آن حکم غصب را دارد.

- ما در بعضى از مواقع که رفقا با هم هستیم قرعه مى‌زنیم و یکى از رفقا براى همه بچه‌ها مواد خوراکى و یا نوشیدنى با پول خودش مى‌خرد آیا این کار مشکل شرعى دارد؟

 اگر شرط ابتدایى بوده و به عنوان برد و باخت و شرط بندى نباشد، بلکه همه مایلید که براى دیگران خرج کنید ولکن در هر نوبت شخص داوطلب را از طریق قرعه تعیین مى‌کنید، منع شرعى ندارد.

- آیا ضبط کردن صداى دیگران (بدون قصد هیچگونه استفاده سوء) نیازمند کسب اجازه و دادن اطلاع است؟ در مورد عکس و فیلم چطور؟

موارد مختلف است، اگر صحبت و حضور در جلسه عمومى و در ملأ عام نباشد، ضبط صدا و برداشتن عکس و گرفتن فیلم بدون اجازه طرف جایز نیست.

- در بین دوستان شنیده‌ام که پسر مى‌تواند براى یکبار ریش‌هایش را با تیغ بزند (براى درست رشد کردن ریش). آیا این درست است؟

تا وقتى که مویى به صورت نروئیده است، کشیدن تیغ مانعى ندارد ولى اگر مو بر صورت روییده باشد ـ ولو به شکل پراکنده و کم ـ کشیدن تیغ، بنابر احتیاط جایز نیست.

- بلند کردن مو براى آقایان چه حکمى دارد؟

اگر بخواهد خود را شبیه به زنان کند، جایز نیست.

- مى خواستم بدانم که: اگر به جاى محمد به دوستان خودمان بگوییم ممد اشکالى دارد یا نه؟

اشکال ندارد ولى مناسب است اسم را صحیح بگویید، و اگر اینگونه نامیدن موجب ایذاء یا هتک او شود جایز نیست.

- آشامیدن نوشیدنى‌هایى که به نام ماء الشعیر وجود دارد، چه حکمى دارد؟

ماء الشعیر طبّى پاک است و خوردن آن اشکال ندارد، و با آب جو (فقاع) که حرام است فرق دارد.

- سایتهاى آموزشى خاصى در اینترنت ایجاد شده که شرکتهاى بزرگ تجارى در مقابل بازدید روزانه عده‌اى از تبلیغشان از طریق این سایت هزینه‌اى را به آن سایت پرداخت مى‌نمایند.

اگر بازدید از سایت­هاى تبلیغاتى، ترویج فساد از قبیل نشر اکاذیب و ارائه‌ى مطالب باطله نباشد و مبلغ دریافتى به عنوان هدیه باشد، بازدید از سایت‌ها و دریافت مبلغ مذکور اشکال ندارد.

 

سایتهاى آموزشى خاصى در اینترنت ایجاد شده که شرکتهاى بزرگ تجارى در مقابل بازدید روزانه عده‌اى از تبلیغشان از طریق این سایت هزینه‌اى را به آن سایت پرداخت مى‌نمایند.

- نظر حضرتعالى راجع به شکستن قفل سى دى یا کپى رایت که الان بعضى‌ها دست به چنین کارى مى‌زنند چیست و حکم خرید چنین سى‌دى‌هایى براى مردم چیست؟

لازم است که در نسخه بردارى و تکثیر سى دى حقوق صاحبانش از طریق کسب اجازه از آنان رعایت شود و خرید آن خالى از اشکال نیست و رعایت مقررات و قوانین مربوط به آن لازم مى‌باشد.

- من یکى از کارکنان نیروهاى مسلح هستم و به علت مشکلات شخصى نمى‌توانم خوب خدمت کنم وظیفه من چیست؟

 باید به اطلاع مسئول آن اداره برسانید و طبق مقررات عمل کنید.

- آیا در محل کار و در ساعت کارى در زمانى که کار خاصى براى انجام دادن وجود ندارد مى‌توان به کارهاى دیگر پرداخت؟

شخصى که موظّف است در وقت معیّنى کارى انجام دهد، حتى در وقت بیکارى هم نباید وقت خود را صَرف در کارهایى که مربوط به آنجا نیست بکند، مگر با اذن مسئولى که شرعاً و قانوناً حق اذن دادن داشته باشد.

- اینجانب، مدتى با اطلاع مدیر مربوطه در محل کارم حضور نداشته‌ام. ایشان این مدت را براى بنده حضور ثبت کرده و حقوق پرداخت شده است.اینجانب در مبلغ مذکور تصرف نکرده‌ام و اکنون بر آن سال گذشته است. استدعا دارم در مورد چگونگى تصرف در مبلغ مذکو

تابع مقررات قانونى اداره مربوطه است و در صورتى که مقررات اجازه تملّک آن مال را به شما داده باشد، جزو درآمد شما محسوب شده و سر سال خمسى اداى خمس آن واجب است.

 

 

- اگر ما از وجود صفت عصبانیت در شخص آشنایى صحبت کنیم و بدانیم که به احتمال زیاد فرد مزبور ناراحت نمى‌شود آیا مرتکب غیبت شده‌ایم؟

نسبت به صفات ظاهره که همه از آن آگاهی دارند اگر قصد هتک و تحقیر نداشته باشد، اشکال ندارد.

- منظور از جاهل قاصر چیست؟

جاهل قاصر کسى است که احتمال نمى‌داده که کارش اشتباه است و یا امکان سؤال و دسترسى براى جواب نباشد.

- آیا مى‌شود در مقابل کسانى که نفاق و دورویى و دروغ در رفتار و گفتار آنها مشهود است و به این صفات مشهورند از حربه‌هاى خودشان یعنى نفاق و دروغ و دورویى استفاده کرد؟

جایز نیست.

- یکى از آشنایان ما در یک اداره‌ى دولتى مسؤلیت مدیریتى دارد (رئیس حسابدارى‌) بطورى که ارباب رجوع براى حل کارهایش به نظر مساعد او احتیاج دارد. برخى اوقات براى او هدایایى مى‌آورند مثلاً در اواخر سال برایش سررسیدهاى تبلیغاتى مى‌آورند

اگر این هدایا منجرّ به تبعیض در انجام خدمات ادارى به مشتریان شود و در نهایت باعث فساد و از بین رفتن حقوق دیگران گردد، مشتریان نباید آن هدایا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند؛ هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع یکى از خطرناکترین چیزهاست.

- آیا براى انسان پیگیرى و بدست آوردن مقامهایى که مى‌تواند در آنها به روند امر به معروف و نهى از منکر در جامعه کمک کند واجب است؟

تحصیل پست و مقام به هر طریقى که باشد جهت انجام مسئولیت‌ها در آینده واجب نیست ولى‌ اگر اتفاقاً زمینه انجام واجب از قبیل امر به معروف و نهى ازمنکر پیش آمد، مبادرت بر انجام تکلیف، واجب است.

- مبلغى که نزد بانک به قصد اخذ وام و خرید مسکن به امانت گذاشته شده آیا خمس به آن تعلق مى‌گیرد؟

مبلغ مذکور اگر از درآمد بین سال بوده، پرداخت خمس آن واجب است.

- مطرح شده است که در هر دفترى که پول خمس را دست گردان کرده‌ایم باید خمس را بعداً به همان دفتر پرداخت نماییم آیا اینگونه است یا اجازه مى‌فرمائید که بعد از دست گردان به هر یک از نمایندگان شما در استانها پول خمس داده شود؟

بدهى بابت دستگردان، بدهى به صندوق سهمین مبارکین است نه به شخصى که دستگردان کرده است لذا به هر یک از نمایندگان مجاز مقام معظم رهبرى (دام ظله) بپردازید کافى است.

- در بورس اوراق بهادار خمس چگونه محاسبه مى‌شود؟ با توجه به اینکه سر سال خمسى فرد داراى سهام چند شرکت است که معمولاً نماد معاملاتى چند تاى آنها به دلایل رایج مثل حسابرسى متوقف است و معلوم نیست چه وقت و با چه قیمتى باز مى‌شود 

با فرا رسیدن سر سال خمسى براى قیمت‌گذارى سهام مذکور اقدام گردد، هر زمان که امکان آن فراهم شد محاسبه خمس انجام مى‌گیرد.

- آیا استخاره که در برخى سایت‌ها است مى‌تواند ملاک قرار گیرد؟

اگر طبق روش‌هاى معمول است مانعى ندارد.

- استفاده از خانه‌هاى سازمانى دولتى براى کسانى که امکان مالى دارند یا خانه شخصى دارند از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ و اگر به وسیله پارتى بازى و... به آن دست یابیم خواندن نماز در آن اشکال دارد یا خیر؟

اگر برخلاف مقررات است، جایز نیست و اگر از طریق نامشروع اشغال شده است، نماز در آن حکم غصب را دارد.

-  من مبلغى را از دانشگاه جهت برپایى بازدید علمى از دانشگاه گرفتم و آن را صرف خرید غذا و تهیه ماشین بچه‌ها کردم و مقدارى پول و مواد غذایى اضافه مانده است. آیا مى‌توان این مقدار اضافى را در حالى که بنده تمام کارها و زحمات اردو را کشیده‌ام به عنوان ح

اگر از انجام امور مذکور قصد مجانیّت نکرده‌اید، دریافت هرگونه حق‌الزحمه‌اى باید با اجازه کسانى باشد که مبلغ را پرداخت کرده‌اند مگر آنکه اختیار تام به شما داده باشند.

- در اجرای پروژه بانک اطلاعات، به چه پرونده‌ای انصرافی اطلاق می‌شود ؟

به پرونده­ای که پس از شروع مراحل گزینشی و پیش از صدور رأی انصراف آن احراز شود.

- اگر بانک اطلاعات «hamasrv.mdb» خراب یا غیر فعال شد باید چه اقدامی انجام گیرد ؟

1. کنترل برقراری شبکه و اطمینان از عدم تغییر مشخصات و مختصات آن.

2.کنترل روشن بودن سرور

3. استفاده از آخرین نسخه پشتیبان بجای بانک اطلاعات فعلی

- در ثبت پرونده‌های قدیمی که قبلاً وارد نرم‌افزار نشده‌اند کدام مورد صحیح نمی‌باشد؟

باید معرفی‌نامه­ها و ابلاغ رأی­های قبلی بدون سیر مراحل و معرفی‌نامه آخر با همه سیر مراحل ورود داده شود.

- باب شده که تعدادى از افراد، ماهانه هر کدام ده هزار تومان طبق قراردادى که همه آن را قبول کرده‌اند، روى هم مى‌گذارند و هر ماه آن را به قید قرعه براى رفع گرفتارى‌هاى مالى به یکى از افراد مى‌دهند و فردى که پول را مى‌گیرد.حکم چیست؟

مشارکت در قرض دادن به اعضاى صندوق به شرح مذکور اشکال ندارد.

 

 

- همراه داشتن تلفن همراه که قرآن و ادعیه در آن ذخیره شده در جاهایى مانند دستشویى و توالت چه حکمى دارد؟

اشکال ندارد.  حکم قرآن را ندارد.

- اینجانب به تازگى از محل کارم بازخرید خدمت شده‌ام و مى‌خواهم این مبلغ را به حساب مسکن مهر که قبلاً ثبت‌نام کرده‌ام واریز من احتمال مى‌دهم تا نوبت بنده برسد سال تمام مى‌شود و تا آن موقع پول پیش من خواهد ماند، حال با وجود اینکه بنده 

 مبلغ بازخرید خدمت خمس ندارد هر چند سال بر آن بگذرد.

 

- اگر بخواهیم کاغذى را پاره کنیم آیا لازم است که نسبت به نبودن اسماء متبرکه در داخل آن اطمینان حاصل کنیم؟

 لازم نیست.

- اینجانب اقدام به استفاده شخصی از بیت­المال کردم. وظیفه من برای بری­الذمه شدن چیست؟ استفاده شخصی از امکانات بیت­المال برای کارمندان تا چه حدی جایز است؟ و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمی دارد؟

استفاده کارمندان از امکانات بیت­المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت­المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن داشت، بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرفات شخصی شما در بیت­المال به یکی از دو صورت مزبور باشد، چیزی در این رابطه به عهده شما نیست. ولی اگر از اموال بیت­المال استفاده غیرمتعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمائید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت­المال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اجرت­المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد، به بیت­المال بپردازید.

- اگر زمانی ادارات دولتی قوانینی وضع کنند که تا حدی با احکام اسلامی منافات داشته باشد آیا جایز است کارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خودداری کنند؟

کسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قوانینی وضع کند و یا دستوری بدهد که مخالف با احکام اسلام باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئیس اداره، مخالفت با احکام مسلم الهی جایز نیست. ولی تا جایی که ما اطلاع داریم در قوانین حاکم بر ادارات دولتی، قوانینی برخلاف شریعت اسلامی وجود ندارد. و اگر کسی از قوانینی که مغایر با نظام اسلامی است اطلاع پیدا کند، واجب است برای حل این مشکل و حذف قوانین مخالف با اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.

- با عنایت به ماده 41 آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور و ارائه طریق انجام گرفته، نحوه طبقه بندی و شماره دهی صحیح پرونده های گزینشی هسته، می بایست به چه نحوی باشد؟

پرونده ها از قدیمی ترین پرونده به جدیدترین، پشت سرهم و بدون توجه به سال تشکیل یا نوع استخدام، بایگانی و از عدد «1» شماره دهی می شود.